www.free-counter-plus.com
Www.free-counter-plus.com
              ข้อมูลทั่วไป
             หน้าที่ความรับผิดชอบ
            สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
            กลุ่มวิชาการขนส่ง
             ฝ่ายทะเบียนรถ
             ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
            ฝ่ายตรวจสภาพรถ
            งานบริหารทั่วไป
             สาขาขาณุวรลักษบุรี
              การดำเนินการให้บริการ
           สถิติการปฏิบัติงาน
 >>  ตอบคำถามข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัด

              ข่าวประชาสัมพันธ์
               ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน   ๒๕๕๘
  >>  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖
  >>   แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ (ในท้องที่ห่างไกล) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
  >>  ผลการประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด กง กำแพงเพชร วันที่ ๓๐ - ๓๑   มกราคม ๒๕๕๓
>>  ผลการประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด กจ กำแพงเพชร วันที่    ๑ - ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๖
??????????????????????????????
            ภาพกิจกรรม
   การะชุมสัมมนาเชองปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัตอเหตุทางถนนฯ
( ๓๑ มี.ค. ๕๘)
   การประชุมบูรณาการโครงการร่วมบูรณาการสร้างความปลอดภัยฯ ( ๒๓ มี.ค. ๕๘)
   การออกปฏิบัติการตามโครงการป้องกันรถชนท้ายรบรรทุกขนาดใหญ่ (๑๘ มี.ค. ๕๘)
   การออกตั้งด่านตรวจการเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ( ๑๘  มี.ค. ๕๘)
   กิจกรรม " ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘
( ๙ มี.ค. ๕๘ )
   การประชุมเข้าร่วมโครงการร่วมบูรณาสร้างความปลอดภัยในการป้องกัน
ยานพาหนะฯ
( ๒๕  ก.พ. ๕๘)
   การตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( ๒๓  ก.พ. ๕๘)
   การเดินขบวนพาเรดการประมูลหมายเลขทะเบนรถสวย หมวด กฉ ( ๑๑  ก.พ. ๕๘)
   การแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กฉ ( ๕ ก.พ. ๕๘)
   การจัดกิจกรรม "ขนส่งห่วงใย  ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ " ในการมอบอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ปี ๒๕๕๘
( ๒๘  ม.ค. ๕๘)
   วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๙ ม.ค. ๕๘)
    ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ( ๒ ม.ค.  ๕๘)

 

         นายพงศ์ธนา แววรัตน์
        ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  : ส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยทางถนนและพัฒนางานบริการทุกด้าน  ให้ประชาชนพึงพอใจ

 

   

กระบี่
กาฬสินธ์
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเฉลา
ชลบุรี
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
เชียงราย
ชุมพร
ตรัง
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช

สุรินทร์
ปทุมธานี
ยโสธร
ยะลา
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
แพร่
พัทลุง
บุรีรัมย์
สุโขทัย
ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
สมุทรสงคราม
อ่างทอง
น่าน
นราธิวาส

ลำปาง
ลพบุรี
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี
สตูล
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี

ตราด
พังงา
สมุทรสาคร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
เลย
อยุธยา
พะเยา
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
พิจิตร
นนทบุรี

 

              สาระน่ารู้

              ประกาศข่าว
    ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนท้องถนน (สำหรับใช้งานในการดำเนินงานโครงการร่วม
บูรณาการสร้างความปลอดภัยในการป้องกันยานพาหนะอื่นขับชนท้ายรถบนรรทุก
ขนาดใหญ่ที่จอดพักบนไหล่ทางในพื้นที่นำร่อง จังหวัดกำแพงเพชร )
(๓ มี.ค. ๕๘ )
   ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะเพิ่มเติม สำหรับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง
เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง   สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถน
ะเพิ่มมเติม  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ฯ  (๒๗  ก.พ.๕๘)

 
จำนวนผู้เข้าชม