www.free-counter-plus.com
Www.free-counter-plus.com
              ข้อมูลทั่วไป
             หน้าที่ความรับผิดชอบ
            สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
            กลุ่มวิชาการขนส่ง
             ฝ่ายทะเบียนรถ
             ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
            ฝ่ายตรวจสภาพรถ
            งานบริหารทั่วไป
             สาขาขาณุวรลักษบุรี
              การดำเนินการให้บริการ
           สถิติการปฏิบัติงาน
 >>  ตอบคำถามข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัด

            การจัดซื้อ - จัดจ้าง ๆ
              ข่าวประชาสัมพันธ์
               ปรับปรุงเมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม   ๒๕๕๗
  >>  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖
  >>   แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ (ในท้องที่ห่างไกล) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
  >>  ผลการประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด กง กำแพงเพชร วันที่ ๓๐ - ๓๑   มกราคม ๒๕๕๓
>>  ผลการประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด กจ กำแพงเพชร วันที่    ๑ - ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๖
??????????????????????????????
            ภาพกิจกรรม
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๓   ( ๑๕  ธ.ค.๕๗ )
  การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีท้องที่ห่างไกล ณ เทศบาลตำบลทุ่งทราย
  ( ๑๒  ธ.ค. ๕๗)
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๒   ( ๘   ธ.ค.๕๗ )
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๑   ( ๑  ธ.ค.๕๗ )
   จัดกิจกรรมโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๕๗ ( ๑๗ พ.ย. ๕๗ )
   การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๓ ( ๑๒ พ.ย. ๕๗ )
   การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๒ ( ๑๒ พ.ย. ๕๗ )
   การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๑   ( ๕ พ.ย. ๕๗ )
   การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๔   ( ๓๐   ต.ค. ๕๗ )
   การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๓   ( ๒๗   ต.ค. ๕๗ )
    การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๒   ( ๒๒   ต.ค. ๕๗ )
    การประชุมชี้แจงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รถหมวด ๓ และ ๔ เกี่ยวกับ
รถตู้โดยสารป้ายคำ
( ๑๔   ต.ค. ๕๗ )
   การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำ เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๑   ( ๙  ต.ค. ๕๗ )

 

         นายพงศ์ธนา แววรัตน์
        ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  : ส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยทางถนนและพัฒนางานบริการทุกด้าน  ให้ประชาชนพึงพอใจ

 

   

กระบี่
กาฬสินธ์
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเฉลา
ชลบุรี
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
เชียงราย
ชุมพร
ตรัง
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช

สุรินทร์
ปทุมธานี
ยโสธร
ยะลา
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
แพร่
พัทลุง
บุรีรัมย์
สุโขทัย
ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
สมุทรสงคราม
อ่างทอง
น่าน
นราธิวาส

ลำปาง
ลพบุรี
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี
สตูล
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี

ตราด
พังงา
สมุทรสาคร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
เลย
อยุธยา
พะเยา
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
พิจิตร
นนทบุรี

 

              สาระน่ารู้

              ประกาศข่าว

 
จำนวนผู้เข้าชม