www.free-counter-plus.com
Www.free-counter-plus.com
              ข้อมูลทั่วไป
             หน้าที่ความรับผิดชอบ
            สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
            กลุ่มวิชาการขนส่ง
             ฝ่ายทะเบียนรถ
             ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
            ฝ่ายตรวจสภาพรถ
            งานบริหารทั่วไป
             สาขาขาณุวรลักษบุรี
              การดำเนินการให้บริการ
           สถิติการปฏิบัติงาน
 >>  ตอบคำถามข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ๒๕๕๗
 >>  ตอบคำถามข้อมูลสถิติการปฏิบัติงาน ๒๕๕๘

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานขนส่งจังหวัด

           ข่าวประชาสัมพันธ์
               ปรับปรุงเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน     ๒๕๕๘
???????????????????
            ภาพกิจกรรม
    การออกตั้งด่านตรวจการประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ (๙  พ.ย. ๕๘)
    การออกตั้งด่านตรวจการประจำเดือน  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ (๒  พ.ย. ๕๘)
    การออกตั้งด่านตรวจการประจำเดือน  ตุลาคม   ๒๕๕๘ (๒๖ ต.ค. ๕๘)
    โครงการประชาชนอาสา  รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ
  ๒๕๕๘
   ( ๒๗  ส.ค.  ๕๘)
    โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจรและพิธีมอบเสื้อกั๊กให้กับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.  ๒๕๕๘
( ๒๑  ส.ค. ๕๘)
    การตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามงานของคณะผู้ตรวจราชการกรม ( ๑๘  ส.ค. ๕๘ )
   กิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning  Day)  ( ๑๒ ส.ค. ๕๘)
   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันหยุดต่อเนื่อง ๔ วันขึ้นไป ( ๕ ส.ค. ๕๘)
  โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ ๒
(๒๔  ก.ค. ๕๘)
   โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ฯ
( ๒๐  ก.ค. ๕๘ )
    การออกตั้งด่านตรวจการประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ (๑๓ ก.ค. ๕๘)
   โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ ๑ (๑๐ ก.ค. ๕๘)

 

         นายพงศ์ธนา แววรัตน์
        ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  : ส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยทางถนนและพัฒนางานบริการทุกด้าน  ให้ประชาชนพึงพอใจ

 

   

กระบี่
กาฬสินธ์
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเฉลา
ชลบุรี
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
เชียงราย
ชุมพร
ตรัง
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช

สุรินทร์
ปทุมธานี
ยโสธร
ยะลา
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
แพร่
พัทลุง
บุรีรัมย์
สุโขทัย
ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
สมุทรสงคราม
อ่างทอง
น่าน
นราธิวาส

ลำปาง
ลพบุรี
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี
สตูล
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี

ตราด
พังงา
สมุทรสาคร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
เลย
อยุธยา
พะเยา
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
พิจิตร
นนทบุรี

 

              สาระน่ารู้

           ประกาศข่าว

 
จำนวนผู้เข้าชม