www.free-counter-plus.com
Www.free-counter-plus.com
              ข้อมูลทั่วไป
             หน้าที่ความรับผิดชอบ
            สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
            งานบริหารทั่วไป
            กลุ่มวิชาการขนส่ง
             ฝ่ายทะเบียนรถ
             ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
             ฝ่ายตรวจสภาพรถ
             สาขาขาณุวรลักษบุรี
              การดำเนินการให้บริการ
           สถิติการปฏิบัติงาน
          กระดานถาม-ตอบปัญหา
            การจัดซื้อ - จัดจ้าง ๆ
              ข่าวประชาสัมพันธ์
 

             ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒  เมษายน   ๒๕๕๗

  >>   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานขนส่งจังหวัด
  >>  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๖
  >>   แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ (ในท้องที่ห่างไกล) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
  >>  ผลการประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด กง กำแพงเพชร วันที่ ๓๐ - ๓๑   มกราคม ๒๕๕๓
>>  ผลการประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด กจ กำแพงเพชร วันที่    ๑ - ๒   มิถุนายน  ๒๕๕๖
??????????????????????????????
            ภาพกิจกรรม
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๒   (๓  ก.พ.. ๕๗ ) 
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๑   (๓  ก.พ.. ๕๗ ) 
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๓   ( ๒๐   ม.ค. ๕๗ ) 
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๒   ( ๒๐  ม.ค. ๕๗ ) 
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๕๗   ครั้งที่ ๑   ( ๑๖  ม.ค. ๕๗ ) 
  การจัดกิจจกรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๗   ( ๑๑ ม.ค. ๕๗ ) 
  การเปิดศูนย์ Rest Area ช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๗  ( ๒๗  ธ.ค. ๕๗ )
  ร่วมขบวนคาราวานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ ( ๒๗ ธ.ค. ๕๖)
  การเปิดศูนย์ ๑๕๘๔  ช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๗  ( ๒๖   ธ.ค. ๕๖ )
  การประชุมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่   ( ๒๔  ธ.ค.  ๕๖)
  การประชุมเตรียมความพร้อมของกรมอาชีวศึกษา ในการจัดกิจกรรม " ตรวรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน " ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๗   ( ๒๓  ธ.ค.  ๕๖ )
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  ธันวาคม   ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๓   ( ๒๓ ธ.ค. ๕๖ ) 
  ประชุมเตรียมพร้อมการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗
  ( ๒๐  ธ.ค.. ๕๖ )
 
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  ธันวาคม   ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๒   ( ๑๑ ธ.ค. ๕๖ ) 
  การออกตั้งด่านตรวจการ ประจำเดือน  ธันวาคม   ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๑   ( ๔  ธ.ค. ๕๖ ) 

 

         นายพงศ์ธนา แววรัตน์
        ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
วิสัยทัศน์สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  : ส่งเสริมสวัสดิภาพความปลอดภัยทางถนนและพัฒนางานบริการทุกด้าน  ให้ประชาชนพึงพอใจ

 

   

กระบี่
กาฬสินธ์
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเฉลา
ชลบุรี
ชัยภูมิ
เชียงใหม่
เชียงราย
ชุมพร
ตรัง
นครนายก
นครปฐม
นครราชสีมา
นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช

สุรินทร์
ปทุมธานี
ยโสธร
ยะลา
ปัตตานี
เพชรบูรณ์
แพร่
พัทลุง
บุรีรัมย์
สุโขทัย
ตาก
ประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี
สมุทรสงคราม
อ่างทอง
น่าน
นราธิวาส

ลำปาง
ลพบุรี
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี
สตูล
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ปราจีนบุรี

ตราด
พังงา
สมุทรสาคร
พิษณุโลก
ภูเก็ต
มหาสารคาม
ระนอง
ระยอง
ร้อยเอ็ด
เลย
อยุธยา
พะเยา
ราชบุรี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
พิจิตร
นนทบุรี

 

              สาระน่ารู้

              ประกาศข่าว

 


จำนวนผู้เข้าชม